- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skriva ut en websida från ett Delphiprogram Kategori: Skrivare
Inlagt: 2005-05-06
Läst: 1384
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
TWebBrowser-klassen har ingen Print-metod kopplad till sig. Däremot har IHTMLWindow3 en sådan som du finner i MSHTML.pas.
Kod
procedure TForm1.WebBrowser_V1NavigateComplete(Sender: TObject;  
 const pDisp: IDispatch; var URL: OleVariant); 
var  
 HTMLDoc: IHTMLDocument2; 
 HTMLWnd: IHTMLWindow2; 
 HTMLWindow3: IHTMLWindow3; 
begin 
 HTMLDoc := (Sender as TWebBrowser).Document as IHTMLDocument2; 
 if HTMLDoc = nil then 
  raise Exception.Create('Could not convert the WebBrowser to an IHTMLDocument2'); 
 HTMLWnd := HTMLDoc.parentWindow; 
 HTMLWindow3 := HTMLWnd as IHTMLWindow3; 
 // finally, we get to the print method 
 HTMLWindow3.print; 
end; 
 
// .. 
begin 
 WebBrowser1.Navigate('http://www.fuzzydizzie.com/'); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -