- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Ändra visningstid för hints Kategori: Forms
Inlagt: 2005-04-08
Läst: 1307
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel ändrar visningstiden för hints (de små gula rutorna som uppenbarar sig vid valda tillfällen).
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 //default = 2500 ms 
 Application.HintHidePause := 10000 //10 Sec 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -