- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

LAN-uppkopplingar Kategori: Internet
Inlagt: 2005-03-18
Läst: 1392
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel kontrollerar om det existerar LAN uppkopplingar.
Kod
const 
 MAX_NEIGHBORS = 20; 
function NetAvailable : Boolean; 
Var 
 NetRes   : Array [0..MAX_NEIGHBORS] Of TNetResource; 
 NNError, 
 hEnum, 
 EntryCount, 
 NetResLen : DWORD; 
 loop1 : Integer;  
begin  
 hEnum := -1;  
 Result := FALSE;  
 try  
  NNError := WNetOpenEnum (RESOURCE_GLOBALNET, RESOURCETYPE_ANY, 0, Nil, hEnum);  
  If NNError = NO_ERROR Then  
  begin  
   While NNError <> ERROR_NO_MORE_ITEMS Do  
   begin  
    EntryCount := 1;  
    NetResLen := SizeOf (NetRes);  
    NNError := WNetEnumResource (hEnum, EntryCount, @NetRes, NetResLen);  
    If (NNError = NO_ERROR) Then  
    begin  
     For loop1 := 1 to EntryCount Do  
     begin  
      If Pos ('Microsoft', NetRes[0].lpProvider) = 1 Then  
      begin  
       Result := TRUE;  
       Break  
      end; 
     end;  
    end  
    else  
    begin  
     Break  
    end;  
   end;  
   WNetCloseEnum (hEnum)  
   // close enum 
  end; 
 except  
  On exception Do  
   If DEBUG Then  
   begin  
    ShowMessage ('Network Neighborhood Detection Failed.')  
   end; 
 end;  
End; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -