- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Kontrollera vilken version av Word som är installerad Kategori: Objekt/ActiveX
Inlagt: 2005-03-16
Läst: 1172
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Med denna funktion kan du kontrollera vilken version av Microsoft Word som är installerad på aktuell maskin.
Kod
uses 
 ComObj; 
 
const  
 Wordnotinstalled = 0; 
 Wordversion97  = 8; 
 Wordversion2000 = 9; 
 WordversionXP  = 10; 
 Wordversion2003 = 11; 
 
function GetInstalledWordVersion : integer; 
var 
 Word: OLEvariant; 
begin { GetInstalledWordVersion } 
 Result := 0; // Word is not installed try 
  Word := CreateOLEObject('Word.Application');  
  Result := Word.version;  
  Word.Quit;  
 finally 
  Word := Unassigned  
 end;  
end; { GetInstalledWordVersion }  
 
 
begin  
 //.. 
 if GetInstalledWordVersionthen  
  ShowMessage('You need a newer version of Word') 
 
 //..end.

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -