- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Konvertera minuter till dagar/timmar/minuter Kategori: Matematik
Inlagt: 2005-02-27
Läst: 1354
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Som rubriken anger konverterar denna funktion minuter till formatet dagar/timmar/minuter. 
Kod
function MinutesToDaysHoursMinutes(AMinutes: Integer): string ; 
const 
 HOURSPERDAY = 8;  // wieviele Stunden hat der Tag? (Beispiel hier: 1 Arbeitstag) 
var 
 Days: Integer; 
 Hours: Integer; 
 Minutes: Integer; 
begin 
 if (AMinutes > 0) then 
 begin 
  Hours  := AMinutes div 60; 
  Minutes := AMinutes mod 60; 
  Days  := Hours div HOURSPERDAY; 
  Hours  := Hours mod HOURSPERDAY; 
 end 
 else 
 begin 
  Hours  := 0; 
  Minutes := 0; 
  Days  := 0; 
 end; 
 
 Result := Format('%.2d:%.2d:%.2d', [Days, Hours, Minutes]); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -