- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Returnera värdnamn med IP-adress Kategori: Internet
Inlagt: 2005-02-04
Läst: 1357
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Denna funktion returnerar värdnamnet med hjälp av en IP-adress genom att använda GetHostByAddr. 
Kod
function IPAddrToName(IPAddr: string ): string ; 
var 
 SockAddrIn: TSockAddrIn; 
 HostEnt: PHostEnt; 
 WSAData: TWSAData; 
begin 
 WSAStartup($101, WSAData); 
 SockAddrIn.sin_addr.s_addr:=inet_addr(PChar(IPAddr)); 
 HostEnt:= GetHostByAddr(@SockAddrIn.sin_addr.S_addr, 4, AF_INET); 
 if HostEnt<>nil then 
 begin 
  Rresult:=StrPas(Hostent^.h_name) 
 end 
 else 
 begin 
  Result:=''; 
 end; 
end; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 Label1.Caption:=IPAddrToName(Edit1.Text); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -