- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Kontrollera om en disk innehåller filsystemet NTSF Kategori: Filer
Inlagt: 2005-02-03
Läst: 1343
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Denna funktion kontrollerar om filsystemet är av typen NTFS. 
Kod
uses 
 ComObj; 
 
function IsNTFS(AFileName: string ): Boolean; 
var 
 fso, drv: OleVariant; 
begin 
 IsNTFS := False; 
 fso := CreateOleObject('Scripting.FileSystemObject'); 
 drv := fso.GetDrive(fso.GetDriveName(AFileName)); 
 IsNTFS := drv.FileSystem = 'NTFS' 
end; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 if IsNTFS('X:\Temp\File.doc') then 
  ShowMessage('File is on NTFS File System') 
 else 
  ShowMessage('File is not on NTFS File System') 
end; 
 
 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -