- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Klistra in, ångra, markera i TWebBrowser Kategori: Objekt/ActiveX
Inlagt: 2004-12-31
Läst: 1182
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Funktionerna Paste, Undo, Redo och SelectAll och hur dessa används i en TWebBrowser. Läs och begrunda. 
Kod
uses 
 ActiveX; 
 
// Paste the text from the clipboard 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 try 
  WebBrowser1.ExecWB(OLECMDID_PASTE, OLECMDEXECOPT_PROMPTUSER); 
 except 
 end; 
end; 
 
 
// Undo 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 
 try 
  WebBrowser1.ExecWB(OLECMDID_UNDO, OLECMDEXECOPT_PROMPTUSER); 
 except 
 end; 
end; 
 
// Redo 
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 
begin 
 try 
  WebBrowser1.ExecWB(OLECMDID_REDO, OLECMDEXECOPT_PROMPTUSER); 
 except 
 end; 
end; 
 
 
// Select all 
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject); 
begin 
 try 
  WebBrowser1.ExecWB(OLECMDID_SELECTALL, OLECMDEXECOPT_PROMPTUSER); 
 except 
 end; 
end; 
 
 
initialization 
 OleInitialize(nil); 
 
finalization 
 OleUninitialize; 
end. 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -