- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Förhandsgranska/skriv ut en Accessrapport Kategori: Objekt/ActiveX
Inlagt: 2004-12-28
Läst: 1179
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Microsoft Access är ofta rosad över deras utmärkta rapportgenerator. Här följer ett exempel för att använda Accessrapporter från ditt Delphiprogram. Nackdelen med att använda Accessrapporter på detta vis är naturligtvis att Microsoft Access måste vara installerad på destinationsdatorn.
Kod
var  
 Access: Variant;  
begin  
 //open the Access application 
 try  
  Access := GetActiveOleObject('Access.Application');  
 except  
  Access := CreateOleObject('Access.Application');  
 end;  
 Access.Visible := True;  
 
 //open the database  
  //The second parameter specifies whether you want to open the database in Exclusive mode 
 Access.OpenCurrentDatabase('C:\My Documents\Books.mdb', True);  
 
//open the report  
  //The value for the second parameter should be one of  
 // acViewDesign, acViewNormal, or acViewPreview. //acViewNormal, which is the 
  //default, prints the report immediately. If you are not using the type library, you can define these values like this:  
 
 const  
  acViewNormal = $00000000;  
  acViewDesign = $00000001;  
  acViewPreview = $00000002;  
 
 //The third parameter is for the name of a query in the current  
 //database. The fourth parameter is for a SQL WHERE clause - the string must be valid SQL, minus the WHERE. 
 
Access.DoCmd.OpenReport('Titles by Author', acViewPreview, EmptyParam, EmptyParam);  
 
<...>  
 //close the database 
 Access.CloseCurrentDatabase;  
 
 //close the Access application 
 //const  
  //acQuitPrompt = $00000000;  
  //acQuitSaveAll = $00000001;  
  //acQuitSaveNone = $00000002;}  
 Access.Quit(acQuitSaveAll);  
end;  
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -