- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Implementera ett "printto"-kommando Kategori: Skrivare
Inlagt: 2004-12-23
Läst: 1314
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Ett kodexempel för att skriva ut ett dokument med hjälp av kommandot "printto". 
Kod
uses 
 Printers, Shellapi; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 Device: array[0..255] of Char; 
 Driver: array[0..255] of Char; 
 Port: array[0..255] of Char; 
 S: string ; 
 hDeviceMode: THandle; 
 documentname: string ; 
begin 
 Printer.PrinterIndex := -1; // select a printer, in this case default 
 Printer.GetPrinter(Device, Driver, Port, hDeviceMode); 
 S := Format('"%s" "%s" "%s"', [Device, Driver, Port]); 
 documentname := 'c:\anydocument.doc'; 
 ShellExecute(Handle, 'printto', PChar(documentname), PChar(S), nil, SW_HIDE); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -