- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Exekvera kod innan minimering Kategori: Forms
Inlagt: 2004-12-16
Läst: 1291
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Med hjälp av WMSysCommand kan du köra kod strax innan formuläret minimeras eller maximeras. 
Kod
type 
   TForm1 = class(TForm) 
    private 
 
procedure WMSysCommand(var Msg: TWMSysCommand); message WM_SYSCOMMAND; 
   end; 
 
 
procedure TForm1.WMSysCommand(var Msg: TWMSysCommand); 
  begin 
   if (Msg.CmdType = SC_MINIMIZE) or 
    (Msg.CmdType = SC_MAXIMIZE) then 
    MessageBeep(0); 
   DefaultHandler(Msg); 
  end; 
 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -