- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Visa alla tillgängliga skärmupplösningar Kategori: Grafik
Inlagt: 2004-12-14
Läst: 1314
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Använd detta exempel för att ta reda på de skärmupplösningar som är tillgängliga och som grafikkortet klarar av på aktuell maskin. 
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 DC: THandle;  // display context 
 Bits: Integer;  // bits per pixel 
 HRes: Integer;  // horizontal resolution 
 VRes: Integer;  // vertical resolution 
 DM: TDevMode;  // to Save EnumDisplaySettings 
 ModeNum: Longint;  // video mode number 
 Ok: Bool; 
 fre: Integer;  // refresh rate 
begin 
 DC := GetDC(Handle); 
 Bits := GetDeviceCaps(DC, BITSPIXEL); 
 HRes := GetDeviceCaps(DC, HORZRES); 
 VRes := GetDeviceCaps(DC, VERTRES); 
 fre := GetDeviceCaps(DC, VREFRESH); 
 // Show Current Resolution 
 Edit1.Text := Format('%d bit, %d x %d', [Bits, HRes, VRes]); 
 ReleaseDC(Handle, DC); // Show all modes available ModeNum := 0; // The 1st one 
 ModeNum := 0; 
 EnumDisplaySettings(nil, ModeNum, DM); 
 ListBox1.Items.Add(Format('%d bit, %d x %d bei %d Hz', [DM.dmBitsPerPel, 
  DM.dmPelsWidth, DM.dmPelsHeight, Dm.dmDisplayFrequency])); 
 Ok := True; 
 while Ok do 
 begin 
  Inc(ModeNum); // Get next one 
  Ok := EnumDisplaySettings(nil, ModeNum, DM); 
  ListBox1.Items.Add(Format('%d bit, %d x %d bei %d Hz', [DM.dmBitsPerPel, 
   DM.dmPelsWidth, DM.dmPelsHeight, Dm.dmDisplayFrequency])); 
 end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -