- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Ställ in skrivaregenskaper Kategori: Skrivare
Inlagt: 2004-12-05
Läst: 1345
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Ett kodexempel som utför några olika skrivarinställningar. Se vidare kommentarer i koden. 
Kod
procedure SetPrinterSettings(FPrinter: TPrinter); 
var 
 FDevice: PChar; 
 FDriver: PChar; 
 FPort: PChar; 
 DeviceMode: THandle; 
 DevMode: PDeviceMode; 
begin 
 //to get a current printer settings 
 FPrinter.GetPrinter(FDevice, FDriver, FPort, DeviceMode); 
 //lock a printer device 
 DevMode := GlobalLock(DeviceMode); 
 
 //set a paper size as A4-Transverse 
 if ((DevMode^.dmFields and DM_PAPERSIZE) = DM_PAPERSIZE) then 
 begin 
  DevMode^.dmFields := DevMode^.dmFields or DM_PAPERSIZE; 
  DevMode^.dmPaperSize := DMPAPER_A4_TRANSVERSE; 
 end; 
 
 //set a paper source as Tractor bin 
 if ((DevMode^.dmFields and DM_DEFAULTSOURCE) = DM_DEFAULTSOURCE) then 
 begin 
  DevMode^.dmFields := DevMode^.dmFields or DM_DEFAULTSOURCE; 
  DevMode^.dmDefaultSource := DMBIN_TRACTOR; 
 end; 
 
 //set a Landscape orientation 
 if ((DevMode^.dmFields and DM_ORIENTATION) = DM_ORIENTATION) then 
 begin 
  DevMode^.dmFields := DevMode^.dmFields or DM_ORIENTATION; 
  DevMode^.dmOrientation := DMORIENT_LANDSCAPE; 
 end; 
 
 //set a printer settings 
 FPrinter.SetPrinter(FDevice, FDriver, FPort, DeviceMode); 
 
 //unlock a device 
 GlobalUnlock(DeviceMode); 
end; 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -