- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Summera markerade rader i en DBGrid Kategori: Databaser
Inlagt: 2004-11-24
Läst: 1434
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Denna funktion summerar alla rader som är markerade en TDBGrid.  
Kod
function SUMSomething: Float;  
var 
 i: Integer; 
 Sum: Currency; 
begin 
 Sum := 0; 
 for i := 1 to DBGrid1.SelectedRows.Count do 
  begin 
  Table1.GotoBookMark 
   (Pointer(DBGrid1.SelectedRows.Items[i-1])) ; 
   
  // The TDBGrid component keeps all the 
   //selections as Bookmarks in a 
   //TStringList, and all the Bookmarks 
   //must be converted to a Pointer 
   //(what they really are) before using it. 
   
   Sum := Sum + 
      Table1.FieldByName('AField').AsFloat; 
  end; 
 Result := Sum; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -