- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skicka e-post med bifogad fil med Outlook Kategori: Internet
Inlagt: 2004-11-24
Läst: 1360
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Med hjälp av detta exempel kan du via Microsoft Outlook skicka e-post med bifogad fil från ditt Delphiprogram. 
Kod
const olMailItem = 0; 
var Outlook: OLEVariant; 
   MailItem: Variant; 
begin 
 try 
  Outlook:=GetActiveOleObject('Outlook.Application') ; 
 except 
  Outlook:=CreateOleObject('Outlook.Application') ; 
 end; 
 MailItem := Outlook.CreateItem(olMailItem) ; 
 with MailItem do begin  
  Recipients.Add('fuzzydizzie@fuzzydizzie.com') ; 
  Subject := 'Subject: Outlook Mail From Delphi'; 
  Body := 'Welcome to my homepage: 
http://www.fuzzydizzie.com'; 
  Attachments.Add('C:\Windows\Win.ini') ; 
  Send; 
 end; //with 
  Outlook := Unassigned; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -