- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Läs värden i javascript Kategori: Internet
Inlagt: 2004-11-17
Läst: 1336
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Exempel som gör det möjligt att läsa värden som är lokaliserade i javascript. Du tar hjälp av en TWebBrowserkomponent för att hämta hem websaidan i det här exemplet. 
Kod
// Just add a Webbrowser and two Buttons to the form and insert the following code 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 webbrowser1.Navigate('http://www.dasbinich.info/myred/delphi/index.html'); 
end; 
 
procedure TForm1.WebBrowser1DocumentComplete(Sender: TObject; 
 const pDisp: IDispatch; var URL: OleVariant); 
begin 
 if (url = 'http://www.dasbinich.info/myred/delphi/index.html') then 
  ShowMessage('Value lautet: ' + webBrowser1.OleObject.Document.Forms.item 
  ('test').Elements.item('testen').Value); 
 //read the Javascript value testen of the form test 
end; 
 
//this is an example how to use it when there are no names 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 
 ShowMessage('Value lautet: ' + webBrowser1.OleObject.Document.Forms.item 
 (0).Elements.item(0).Value); 
end; 
 
 
//to read the javascript value from a site with a frame use the following 
webBrowser1.OleObject.Document.Frames.item('top').Document.Forms.item 
('Countdown').Elements.item('Countdown').Value; 
//top is the framename in this example 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -