- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skicka tecken till skrivare utan översättning till skräptecken Kategori: Skrivare
Inlagt: 2004-11-12
Läst: 1345
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Med detta exempel kan du skicka tecken till skrivaren utan att dessa konverteras till skräptecken och annat. Kan vara användbart i testysfte. 
Kod
uses printers, WinProcs, WinTypes, SysUtils; 
 
procedure PrintTest; 
 
implementation 
 
type 
    TPassThroughData = Record 
        nLen : Integer; 
        Data : Array[0..255] of byte; 
    end; 
 
procedure DirectPrint(s : String); 
var 
    PTBlock : TPassThroughData; 
begin 
    PTBlock.nLen := Length(s); 
    StrPCopy(@PTBlock.Data,s); 
    Escape(printer.handle, PASSTHROUGH,0,@PTBlock,nil); 
end; 
 
 
 
procedure PrintTest; 
begin 
    Printer.BeginDoc; 
    DirectPrint(CHR(27)+'&l1O'+'Hello, World!'); 
    Printer.EndDoc; 
end; 
 
 
end. 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -