- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Visa återstående tid för en Mediaplayer-session Kategori: Multimedia
Inlagt: 2004-11-01
Läst: 1188
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Exmplet nedan använder en Timer för att visa återstående tid för en Mediaplayer-session. 
Kod
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); 
Var 
TheLength,Posi,SummaMin,SummaSec: Integer; 
begin 
 
//Progress Bar to check if the track is playing 
if Progress.Max<>0 then Begin 
  Progress.Position := Mediaplayer1.Position; 
 
   //Gets the length of the selected track 
  TheLength := Mediaplayer1.TrackLength[ListBox1.ItemIndex]; 
 
   //gets the current position of the track 
   Posi := Mediaplayer1.Position; 
 
   //Caculates Minutes 
   SummaMin := ((TheLength - Posi) div 1000) Div 60; 
 
   //Calculates Seconds 
   SummaSec := ((TheLength - Posi) Div 1000) Mod 60; 
 
   //Adds zero if Seconds are less then ten 
   If SummaSec < 10 Then 
   Label2.Caption := '0' + IntToStr(SummaSec) 
   Else 
   Label2.Caption := IntToStr(SummaSec); 
 
   //Minutes 
   Label1.Caption := IntToStr(SummaMin); 
 
end; 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -