- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Returnera aktuell version av Internet Explorer Kategori: Internet
Inlagt: 2004-10-26
Läst: 1303
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel tar reda på vilken version som användaren har installerad. 
Kod
uses  
 Registry;  
 
function GetIEVersion(Key: string ): string ;  
var  
 Reg: TRegistry;  
begin  
 Reg := TRegistry.Create;  
 try  
  Reg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;  
  Reg.OpenKey('Software\Microsoft\Internet Explorer', False);  
  try  
   Result := Reg.ReadString(Key);  
  except  
   Result := '';  
  end;  
  Reg.CloseKey;  
 finally  
  Reg.Free;  
 end;  
end;  
 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);  
begin  
 ShowMessage('IE-Version: ' + GetIEVersion('Version')[1] + '.' + GetIEVersion('Version')[3]);  
 ShowMessage('IE-Version: ' + GetIEVersion('Version'));  
 // ...  
end;  
 
 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -