- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Dölj namnlisten Kategori: Forms
Inlagt: 2004-10-25
Läst: 1352
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Med hjälp av SetWindowLong-anropet kan du dölja namnlisten på ditt formulär. 
Kod
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject) ; 
begin 
  SetWindowLong( Handle, 
   GWL_STYLE, 
   GetWindowLong( Handle, GWL_STYLE ) 
   and not WS_CAPTION ) ; 
  ClientHeight := Height; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -