- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Kontrollera om CD-enheten är öppen Kategori: Multimedia
Inlagt: 2002-08-21
Läst: 1283
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Enligt rubrik. 
Kod
uses
 mmsystem;
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 s: array[0..64] of Char;
 error: Cardinal;
 Text: array[0..255] of Char;
begin
 error := mciSendstring ('open cdaudio alias geraet', nil, 0, Handle);
if error <> 0 then
 begin
  mciGetErrorstring (error, @Text, 255);
  ShowMessage(Text);
  mciSendstring ('close geraet', nil, 0, Handle);
  Exit;
 end;

 error := mciSendstring ('status geraet mode', @s, SizeOf(s), Handle);
if error <> 0 then
 begin
  mciGetErrorstring (error, @Text, 255);
  ShowMessage(Text);
  mciSendstring ('close geraet', nil, 0, Handle);
  Exit;
 end;

 mciSendstring ('close geraet', nil, 0, Handle);
 ShowMessage('Message: ' + s);
end; 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -