- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Starta Word-makro från Delphi Kategori: Objekt/ActiveX
Inlagt: 2004-10-20
Läst: 1181
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Från ditt Delphiprogram kan du på detta enkla vis starta ett makro i Microsoft Word. 
Kod
var MeinWord: Variant; 
begin 
 ... 
 MeinWord := CreateOleObject('Word.Application'); 
 
 MeinWord.Run('MeinMakro'); 
 MeinWord.Run('Normal.Module1.MAIN'); 
 MeinWord.Run('MeinProjekt.MeinModul.MeineProzedur'); 
 MeinWord.Run('MeinDokument.doc!DiesesModul.DieseProzedur'); 
 ... 
end;

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -