- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Kontrollera om Netscape eller IE körs och returnera aktuell url Kategori: Internet
Inlagt: 2004-10-16
Läst: 1310
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta kodexempel returnerar både aktuell adress och texten i namnlisten till en och samma sträng. Byt ut Netscape mot IExplorer om du vill använda Internet Explorer. 
Kod
uses 
 DdeMan; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 DDE: TDdeClientConv; 
begin 
 DDE := TDdeClientConv.Create(self); 
 if DDE.SetLink( 'Netscape', 'WWW_GetWindowInfo' ) then 
  Edit1.Text := DDE.RequestData( '0xFFFFFFFF, sURL, sTitle' ) 
 else 
  ShowMessage( 'Netscape is not running' ); 
 DDE.Free; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -