- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skicka HTML-formaterad e-post med Indy-komponenten Kategori: Internet
Inlagt: 2004-09-29
Läst: 2376
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Med Indy-komponenten kan du skicka HTML-formaterad e-post. Du kan även infoga bilder. Exemplet nedan visar en demonstration över tillvägagångssättet. 
Kod
uses idMessage; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var html: TStrings; htmpart, txtpart: TIdText; bmppart: TIdAttachment; email: TIdMessage; filename: string ; 
begin  
filename := ExtractFilePath(Application.ExeName) + 'us.jpg'; 
 
 html := TStringList.Create();  
html.Add(''); html.Add('');  
html.Add('');  
html.Add('

Hello

'); 
 
html.Add('');  
html.Add('Detta är en bild av oss!');  
html.Add(''); 
 
 email := TIdMessage.Create(nil);  
email.From.Text := 'fuzzydizzie@fuzzydizzie.com'; email.Recipients.EMailAddresses := 'fuzzydizzie@fuzzydizzie.com';  
email.Subject := 'Hej';  
email.ContentType := 'multipart/mixed';  
email.Body.Assign(html); 
 
 txtpart := TIdText.Create(email.MessageParts);  
txtpart.ContentType := 'text/plain';  
txtpart.Body.Text := ''; 
 
 htmpart := TIdText.Create(email.MessageParts, html);  
htmpart.ContentType := 'text/html'; 
 
 bmppart := TIdAttachment.Create(email.MessageParts, filename); bmppart.ContentType := 'image/jpeg';  
bmppart.FileIsTempFile := true;  
bmppart.ContentDisposition := 'inline';  
bmppart.ExtraHeaders.Values['content-id'] := 'us.jpg';  
bmppart.DisplayName := 'us.jpg'; 
 
try   
 idSMTP.Connect();   
  try    
   idSMTP.Send(email);    
   ShowMessage('Sent');   
except   on E: Exception do      
   ShowMessage('Failed: ' + E.Message);   
end;  
finally   
   idSMTP.Disconnect();   
email.Free();   
html.Free();  
end; 
end;

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -