- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Kontrollera om en ljudenhet är installerad Kategori: Multimedia
Inlagt: 2004-09-29
Läst: 1239
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Denna funktion känner av ifall en ljudenhet (ljudkort etc.) är installerad på den dator som programmet snurrar på. 
Kod
function IsSoundCardInstalled: Boolean; 
type 
 SCFunc = function: UInt; stdcall; 
var 
 LibInst: LongInt; 
 EntryPoint: SCFunc; 
begin 
 Result := False; 
 LibInst := LoadLibrary(PChar('winmm.dll')); 
 try 
  if LibInst <> 0 then 
  begin 
   EntryPoint := GetProcAddress(LibInst, 'waveOutGetNumDevs'); 
   if (EntryPoint <> 0) then 
    Result := True; 
  end; 
 finally 
  if (LibInst <> 0) then 
   FreeLibrary(LibInst); 
 end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -