- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Infoga rader i en tabell i MS Word Kategori: Objekt/ActiveX
Inlagt: 2004-09-29
Läst: 1203
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Nedanstående exempel infogar nya rader i en befintlig tabell i ett Worddokument. 
Kod
uses 
 ComObj; 
 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 App, WordDoc, tabelle: OLEVariant; 
begin 
 try 
  //Create MSWord instance 
  App := CreateOleObject('Word.Application'); 
 except 
  //Error... 
  Exit; 
 end; 
 //Open a Word Document 
 WordDoc := App.Documents.Open('c:\test.doc'); 
 //Insert a table 
 tabelle := WordDoc.Tables.Add(App.Selection.Range, 5 , 4 ); 
 //Write sth into a cell 
 tabelle.Cell(2,4).Range.Text := '123'; 
 //Append row to table 
 App.Selection.Tables.Item(1).Rows.Item(App.Selection.Tables.Item(1).Rows.Count).Select; 
 App.Selection.InsertRowsBelow; 
 //Set Column width 
 App.Selection.Tables.Item(1).Columns.Item(1).SetWidth(ColumnWidth := 40, 
                       RulerStyle := $00000000); 
 //Show MSWord 
 App.Visible := True; 
 //Cleanup... 
 App := Unassigned; 
 WordDoc := Unassigned; 
 tabelle := Unassigned; 
end; 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -