- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Ta reda på filnamnet från en webbadress Kategori: Strangar
Inlagt: 2004-09-10
Läst: 1378
Inlagt av: Mellanslag
Beskrivning
Exemplet visar hur man tar reda på filnamnet från en webbadress. 
Kod
function ExtractURLFilename(URL: string ): string ; 
var Buffer, nbuf: integer; 
begin 
nbuf := 0; 
for Buffer := 0 to Length(URL) do begin 
  if Copy(URL, Buffer, 1) = '/' then begin 
   nbuf := Buffer; 
  end; 
end; 
Result := Copy(URL, nbuf + 1, Length(URL) - nbuf); 
end; 
 
//Anropa så här: 
ShowMessage(ExtractURLFilename('http://www.adress.com/filnamn.htm'));

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -