- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skapa en hyperlänk Kategori: Internet
Inlagt: 2004-09-07
Läst: 1399
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Använd ShellExecute för att skapa en hyperlänk i en TLabel. Lägg till ShellAPI under Uses. 
Kod
procedure TForm1.Label1Click (Sender : TObject) 
 begin 
  ShellExecute (0, nil, 'http://www.fuzzydizzie.com', nil, nil, SW_SHOWNORMAL); 
 end; 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -