- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Ta bort ett tecken ur en sträng Kategori: Strangar
Inlagt: 2004-08-19
Läst: 1478
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Funktion som raderar ett angivet tecken ur en sträng. 
Kod
function stripped(stripchar : char; str : string ) : string ; 
var 
  tmpstr : string ; 
begin 
  tmpstr := str; 
  while pos(stripchar, tmpstr) > 0 do 
   delete(tmpstr, pos(stripchar, tmpstr), 1); 
  stripped := tmpstr; 
end; 
 
 
//Anropa funktionen så här: 
 
Label1.Caption:=stripped(',','123,456'); 
 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -