- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Spela upp en wav-fil från en RES-fil Kategori: Multimedia
Inlagt: 2004-08-16
Läst: 1244
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Denna metod visar hur du kan läsa en wav-fil som ligger inbäddad i en resourcefil (.res). Ljudfilen (.wav) spelas sedan upp med sndPlaySound. 
Kod
procedure TForm1.PlaySndbyLoadResClick(Sender: TObject); 
var 
 h: THandle; 
 p: pointer; 
begin 
 h := FindResource(hInstance, 'HELLO', 'WAVE'); 
 h := LoadResource(hInstance, h); 
 p := LockResource(h); 
 sndPlaySound(p, SND_MEMORY or SND_SYNC); 
 UnLockResource(h); 
 FreeResource(h); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -