- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Kontrollera om ett COM-objekt är registrerat Kategori: Objekt/ActiveX
Inlagt: 2004-07-01
Läst: 1369
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Använd CLSIDFromProgID-metoden för at avgöra om ett COM-objekt är registrerat i Windows. 
Kod
var 
 strOLE : string ; 
begin 
 strOLE = "YourCOMServer.Application"; {your ProgID} 
 if (CLSIDFromProgID(PWideChar(WideString(strOLE), ClassID) = S_OK) then 
 begin 
  { ... } 
 end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -