- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Konvertera RGB till Hexkoder för HTML Kategori: Matematik
Inlagt: 2004-06-30
Läst: 1418
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Denna funktion konverterar RGB-värden till motsvarande Hexkod avsedd för HTML. 
Kod
function ColorToHex(Color: integer): string ;  
var  
r,g,b: byte;  
begin  
r:=GetRValue(Color);  
g:=GetGValue(Color);  
b:=GetBValue(Color);  
Result:=IntToHex(r,2)+IntToHex(g,2)+IntToHex(b,2);  
end;  

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -