- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Hantera markerade rader i en TDBGrid Kategori: Databaser
Inlagt: 2004-06-23
Läst: 1480
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Ett lysande exempel som processar de rader som användaren markerat i en TDBGrid-kontroll. 
Kod
function TForm1.Grid_Edit(dbgIn: TDBGrid; qryIn: TQuery): Longint;  
 // declared in the private section  
 
begin  
 Result := 0;  
 with dbgIn.DataSource.DataSet do  
 begin  
  First;  
  DisableControls;  
  try  
   while not EOF do  
   begin  
    if (dbgIn.SelectedRows.CurrentRowSelected = True) then  
    begin  
     //+++ Call here the data-processing function +++ 
  
     Inc(Result);  
    end;  
    Next;  
   end;  
  finally  
   EnableControls;  
  end;  
 end;  
end;  
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);  
begin  
 Form1.Caption := 'Processed: ' + IntToStr(Grid_Edit(DBGrid1, Query1));  
end;  

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -