- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Läs strängvärden från en RES-fil (*.RES) Kategori: Strangar
Inlagt: 2004-06-22
Läst: 1354
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Enligt rubrik. 
Kod
implementation  
 
{$R *.DFM}  
 
{$R test.res} //Your resource file  
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);  
var  
 buffer: array[0..255] of Char;  
begin  
 Loadstring (hinstance, 1, @buffer, 255); //1 = first string  
 label1.Caption := StrPas(buffer);  
end;  

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -