- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Konvertera LongInt till Hex Kategori: Matematik
Inlagt: 2004-06-19
Läst: 1308
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Konvertera stora tal (longint) till hexadecimala tal med detta exempel. 
Kod
Type 
 String8 = String[8]; 
 
Var 
 MyStr : String8; 
 ALong : LongInt; 
 
{ convert a LongInt value to an 8-Character String, using hex digits } 
{ (using all 8 Chars will allow correct order in a sorted directory) } 
 
Procedure LongToHex(AnyLong : LongInt; Var HexString : String8); 
Var 
 ch  : Char; 
 Index : Byte; 
begin 
 HexString := '00000000';         //default to zero  
 Index := Length(HexString);        //String length 
 While AnyLong <> 0 do 
 begin                  //loop 'til done 
  ch := Chr(48 + Byte(AnyLong) and $0F); // 0..9 -> '0'..'9' 
  if ch > '9' then 
   Inc(ch, 7);              //10..15 -> 'A'..'F' 
  HexString[Index] := ch;         //insert Char 
  Dec(Index);               //adjust chr Index 
  AnyLong := AnyLong SHR 4;        //For next nibble 
 end; 
end; 
 
begin 
 ALong := $12345678;            //a LongInt value 
 LongToHex(ALong, MyStr);         //convert to hex str 
 WriteLn; 
 WriteLn('$', MyStr);          //display the String 
 WriteLn; 
end. 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -