- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

FuzzyDizzie » Delphi » Forum
Datumselekt i QuickRep
2010-02-24 22:33 - LasseD [Registrerad 2010-02-24]
Hej, Jag har en Access-databas med ett fält kallat "datum". Formatet är yyyy-mm-dd. För att se och göra urval i databasen använder jag ett hemskrivet Delphi-program. Med hjälp av ADO-koppling och SQL kan jag selektera ut det datum-intervall jag vill se i ett "datagrid" med hjälp av 2 DateTimePicker men måste omge datumsträngen med till '#yyyy-mm-dd#'. Men när jag skall göra en QuickReport fungerar inte den söksträngen eller någon annan som jag kan komma på. Har testat med ADOQuery-SQL och olika variabelkonstruktioner. Antingen skrivs hela databasen ut eller också ingenting.

Kan någon ge mig ett tips på hur jag skall göra?


 
Datumselekt i QuickRep
2010-03-02 17:20 - sberg [Registrerad 2004-04-20]
Hej LasseD!

Jag testade att köra en rapport med ett datumintervall via en ADOQuery-kontroll.


dDatum1 := datetostr(DateTimePicker1.date);
dDatum2 := datetostr(DateTimePicker2.date);

adoquery1.SQL.text := 'select id, datum from dag where datum > #' + dDatum1 + '# and dDatum2 < #' + dDatum2 + '#' ;
adoquery1.Active := True;
QuickRep1.Print;


Funkar för mig.

mvh
Staffan


 


 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -