- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

FuzzyDizzie » Delphi » Forum
Avbryta print vid prontdialog
2009-01-29 09:14 - dprsys [Registrerad 2007-05-15]
Jag använder vid utskrift alltid Prindialog för val av skrivare.
Utskrift startas genom att jag har en knapp "Utskrift skrivare"
och i inledningen av denna finns kommandot "printdialog1.execute"
Det finns ett litet problem: Om jag i printdialog trycker "avbryt" och alltså inte har valt någon skrivare så börjar utskriften ändå, och utskrift sker då på defaultskrivaren. Min fråga är: Hur gör jag för att det inte ska starta en utskrift om jag trycker på "avbryt"?


 
Avbryta print vid prontdialog
2009-01-31 16:22 - sberg [Registrerad 2004-04-20]
Jag tror du avhjälper problemet med 


if PrintDialog1.Execute ...osv. 


 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -