- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

  FuzzyDizzie » Delphi » Grundkurs » Komponenter
Operativsystem: Windows 95/98/ME/2000/XP
Delphiversion: Delphi 3 eller senare
Komponenter: TEdit, TButton
  Publicerad: 2002-02-04
Läst: 5610
Röster: 7
Skribent: Staffan Berg

Rösta på artikeln


Grafisk hantering av komponenter

En viktig del i programmeringen är utformningen av programfönstret, den grafiska användargränssnittet. Det är viktigt att programskalet är lättnavigerat och att användaren också möts av ett snyggt utseende. I detta avsnitt skall vi demonstrera hur enkelt det är att utforma ett gränssnitt med hjälp av komponenterna i komponentpaletten.

Välja komponent
Du kan tillämpa tre  tillvägagångssätt vid utplacering av vald komponent på ditt formulär:

  • Klicka på en plats i formuläret. Komponenten placeras då på denna plats med standardstorlek,
  • Klicka på en plats i formuläret och håll hela tiden ned vänster musknapp. Komponenten placeras då på denna plats. Dra sedan i kanterna på komponenten tills önskad storlek har erhållits. Släpp sedan upp musknappen.
  • Du kan också dubbelklicka på komponentikonen och den placeras då ut med standardstorlek i mitten på formuläret.

Ändra storlek
Du kan lätt ändra storlek på komponenten i efterhand genom att dra i de punkter som omgärdar komponenten (enligt Windowsstandard) när den är aktivt. Du kan också ändra bredd och höjd i egenskapsfönsret (Objektinspektorn),

Ta bort en komponent
Om du vill ta bort en komponent så är detta busenkelt. Markera aktuell komponent så att den blir aktiv, Tryck sedan på Delete-knappen.

Rutnät, Grid
Du har säkert upptäckt att det funns ett rutnät (grid) på formuläret i form av små prickar. Du kan själv välja storlek på rutorna och om komponenterna skall "häfta vid" rutnätet eller ej. Välj Environment Options i Toolsmenyn för att få fram nedanstående formulär.

I rutan Form designer under fliken Preferences kan du göra egna godtyckliga inställningar för hur ditt rutnät skall uppträda.

Flera komponenter på formuläret
Välj ett nytt projekt och placera därefter ut tre kommandoknappar på formuläret. Notera att Delphi döper dem automatiskt till Button1, Button2 osv. Oftast hamnar komponenterna inte riktigt där man vill ha dem. I vårt exempel vill vi ha kommandoknapparna placerade rakt under varandra och då måste du första markera komponenterna på formuläret.

Du väljer en komponent genom att klicka på den. Vill du markera flera komponenter till en grupp, håller du Shift-tangenten nere samtidigt som du klickar på de komponenter som skall ingå i din grupp. Du kan också markera dem genom att hålla vänster musknapp nere och dra muspekaren diagonalt över alla knapparna. En rektangel visar vilka knappar som valts. Delphi markerar medlemmar i gruppen med gråa handtag.

Justera placering, Align
När knapparna har markerats väler du Edit|Align i Huvudmenyn. Här kan du ställa in precis hur du vill ha dina knappar placerade. De kan ordnas i vertikal och horisontell led. Klicka på valen enligt nedanstående bild och välj sedan OK. Knapparna blir nu ordnade i vertikal led med den först markerade knappen som riktmärke.

Det finns ett speciellt verktygsfält med snabbknappar som du kan använda istället för dialogrutan ovan. Välj View|Alignmentpalette i Huvudmenyn så visas verktygsfältet på skärmen.

Ändra egenskaper med objektinspektorn 
Vi har tidigare i denna grundkurs snuddad lite vid egenskapsfönstret. Alla komponenter (eller objekt) på formuläret har sina egna egenskaper, även formuläret i sig självt. Om du tittar på egenskapsfönstret (Objektinspektorn) i vänsterkanten så ser du att den är uppdelad i två blad, Properties och Events. Propertiesfliken innehåler alla egenskaper för markerat objekt.

Vi ska nu beskriva några vanliga egenskaper som finns tillgängliga för de flesta komponenter.

Titel, Caption
Här anges titeln på objektet.

Färg, Color
Färgenskapen finns för de flesta objekt, dock ej kommandoknappar. Du kan antingen välja färg ur listan eller skriva in färgvärdet direkt. Du kan också dubbelklicka och välja färg ur en färgskala.

Font, Typsnitt
Denna egenskap finns för de flesta komponenter. Du ställer in typsnitt, storlek, färg, kursiv och fetstil i den standardruta som kommer upp.

Enabled, Tillgänglig
Här väljer du om objektet skall vara eller inte. Sätter du egenskapens värde till False så kan inte användaren använda komponenten.

Width, Height, Left, Top
Beskriver storlekt och position för objektet. Width och Height är storleksvärden för aktiv komponent (som vi var inne på tidigare). Left och Top är positionvärden räknat från vänster resp. överkant i formuläret. Enheten mäts i pixlar. 

Visible, Synlig
Denna egenskap sätts till True om objektet skall vara synligt  för användaren och till False om det skall vara osynligt. 

TabOrder, Tabuleringsordning
Denna egenskap ställer in ordningsföljden för hur komponenterna på formälet blir aktiva när användaren trycker på Tab-tangenten. Värdet är 0 för den komponenten som först blir aktivt. Sedan kan du själv ange tabvärdena i stigande ordningsföljd. 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -