- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Ändra standardskrivare i Windows Kategori: Skrivare
Inlagt: 2004-06-10
Läst: 1240
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Ändra standardskrivare, drivrutin och port i wi.ini-filen. Anropa sedan WM_WININICHANGE för att få åtgärden utförd. 
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 WinIni : TIniFile; 
 WinIniFileName : array[0..MAX_PATH] of char; 
 s : array[0..64] of char; 
 
begin 
 GetWindowsDirectory(WinIniFileName, sizeof(WinIniFileName)); 
 StrCat(WinIniFileName, '\win.ini'); 
 WinIni := TIniFile.Create(WinIniFileName); 
 try  
  WinIni.WriteString('windows', 
            'device', 
            'HP LaserJet Series II,HPPCL,LPT1:'); 
 finally 
  WinIni.Free; 
 end; 
 
 StrCopy(S, 'windows'); 
 SendMessage(HWND_BROADCAST, WM_WININICHANGE, 0, LongInt(@S)); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -