- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skriv ut alla rader i en TMemo eller TListBox Kategori: Skrivare
Inlagt: 2004-05-17
Läst: 1313
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Med denna metod kan du skriva ut alla rader som finns i en TMemo eller en TListBox-komponent. 
Kod
program Saveit; 
 
uses Forms, Dialogs, SysUtils; 
program Saveit; 
 
uses Forms, Dialogs, SysUtils; 
 
{$R *.RES} 
 
uses Printers; 
 
procedure PrintStrings(Strings: TStrings); 
var 
 Prn: TextFile; 
 i: word; 
begin 
 AssignPrn(Prn); 
 try 
  Rewrite(Prn); 
  try 
   for i := 0 to Strings.Count - 1 do 
    writeln(Prn, Strings.Strings[i]); 
  finally 
   CloseFile(Prn); 
  end; 
 except 
  on EInOutError do 
   MessageDlg('Error Printing text.', mtError, [mbOk], 0); 
 end; 
end; 
 
//End code listing 
 
//To print out the contents of a TMemo or TListbox, use the following code: 
 
PrintStrings(Memo1.Lines); 
 
//or 
 
PrintStrings(Listbox1.Items); 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -