- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Returnera din IP-adress Kategori: Internet
Inlagt: 2002-08-19
Läst: 1550
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Funktion som returnerar din aktuella ip-adress. 
Kod
function TForm1.LocalIP : string ;
type
  TaPInAddr = array [0..10] of PInAddr;
  PaPInAddr = ^TaPInAddr;
var
  phe : PHostEnt;
  pptr : PaPInAddr;
  Buffer : array [0..63] of char;
  I  : Integer;
  GInitData   : TWSADATA;
begin
  WSAStartup($101, GInitData);
  Result := '';
  GetHostName(Buffer, SizeOf(Buffer));
  phe :=GetHostByName(buffer);
  if phe = nil then Exit;
  pptr := PaPInAddr(Phe^.h_addr_list);
  I := 0;
  while pptr^[I] <> nil do begin
   result:=StrPas(inet_ntoa(pptr^[I]^));
   Inc(I);
  end;
  WSACleanup;
end;


 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -