- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Returnera sökvägen till ett BDE-alias Kategori: Databaser
Inlagt: 2004-02-04
Läst: 1304
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Som rubriken avslöjar visar denna kod sökvägen till ditt BDE-alias. 
Kod
function GetAliasDir(alias:PChar): PChar; 
var 
 s: TStringList; 
 i: integer; 
 t: string ; 
 res: array [0..255] of char; 
begin 
 res := ''; 
 if Session.IsAlias(alias) then 
 begin {Check if alias exists} 
  s :=TStringList.Create; 
  try 
   Session.GetAliasParams(Alias,s); 
   t := ''; 
   if s.count > 0 then 
   begin 
    i :=0; 
    while (i < s.count) and (Copy(s.Strings[i], 1, 5) <> 'PATH=') do 
     inc(i); 
    if (i < s.count) and (Copy(s.Strings[i], 1, 5) = 'PATH =') then 
    begin 
     t :=Copy(s.Strings[i], 6, Length(s.Strings[i]) - 4); 
     if t[length(t)] <> '\' then 
      t := t + '\'; 
    end; 
   end; 
   StrPCopy(res, t); 
  except 
   StrPCopy(res, ''); 
  end; 
  s.Free; 
 end; 
 result :=res; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -