- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skapa kalkylerade fält i en TTable Kategori: Databaser
Inlagt: 2004-01-08
Läst: 1296
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel demonstrerar hur du kan skapa ett kalkylerat fält i en dynamiskt skapad TTable. 
Kod
var 
 f: TField; 
 i: Integer; 
begin 
table1.FieldDefs.Update 
 Table1.Close; 
 for i := 0 to Table1.FieldDefs.Count - 1 do 
  {create persistent field that does not exist} 
  if table1.FindField(table1.FieldDefs[i].Name) = nil then  
   table1.FieldDefs.Items[i].CreateField(Table1); 
  {create a calculated field} 
  f := TStringField.Create(Table1); 
  f.Name := 'Table1CalcField'; 
  f.FieldName := 'CalcField'; 
  f.DisplayLabel := 'CalcField'; 
  f.Calculated := True; 
  f.DataSet := Table1; 
  Table1.Open; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -