- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Loopa genom fält i en TTable eller TQuery Kategori: Databaser
Inlagt: 2004-01-05
Läst: 1379
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel loopar genom fält i angiven TTable eller TQuery. 
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 i: Integer; 
 F: TFieldDef; 
 D: String; 
begin 
 Table1.Active := True; 
 ListBox1.Items.Clear; 
 with Table1 do 
 begin 
  for i := 0 to FieldDefs.Count - 1 do 
  begin 
   F := FieldDefs.Items[i]; 
   case F.DataType of 
    ftUnknown: D := 'Unknown'; 
    ftString: D := 'String'; 
    ftSmallint: D := 'SmallInt'; 
    ftInteger: D := 'Integer'; 
    ftWord: D := 'Word'; 
    ftBoolean: D := 'Boolean'; 
    ftFloat: D := 'Float'; 
    ftCurrency: D := 'Currency'; 
    ftBCD: D := 'BCD'; 
    ftDate: D := 'Date'; 
    ftTime: D := 'Time'; 
    ftDateTime: D := 'DateTime'; 
    ftBytes: D := 'Bytes'; 
    ftVarBytes: D := ''; 
    ftBlob: D := 'BLOB'; 
    ftMemo: D := 'Memo'; 
    ftGraphic: D := 'Graphic'; 
   else 
    D := ''; 
   end; 
   ListBox1.Items.Add(F.Name + ', ' + D); 
  end; 
 end; 
 Table1.Active := False; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -