- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Loopa genom kalkylblad i Excel Kategori: Objekt/ActiveX
Inlagt: 2003-12-01
Läst: 1136
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta OLE-exempel loppar genom alla kalkylblad (flikar) som finns i angiven Excel arbetsbok. 
Kod
uses 
 ComObj, ActiveX; 
 
var 
 Lcid: Integer; 
 
procedure TForm1.NextWksheetClick(Sender: TObject); 
const 
 MyCurrentWorksheet: integer = 1; {Initialise typed constant} 
var 
 Numsheets: word; 
begin 
 //Get the number of worksheets in the workbook 
 //numsheets := ExcelWorkbook.Worksheets.Count; 
 numsheets := ExcelApplication.ActiveWorkbook.Worksheets.Count; 
 ExcelWorksheet.ConnectTo(ExcelApplication.Worksheets[MyCurrentWorksheet] as _WorkSheet); 
 //Activate the sheet we've moved to 
 ExcelWorksheet.Activate; 
 //Evaluate where we are in the worksheet array 
 if MycurrentWorksheet < Numsheets then 
  Inc(MyCurrentWorksheet) 
 else 
  MycurrentWorksheet := 1; 
end; 
 
 
procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject); 
begin 
 lcid := GetUserDefaultLCID; 
 //ExcelApplication's autoconnect is set to true 
 ExcelApplication.Visible[lcid] :=True; 
 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -