- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Spara en QuickReport till en stream Kategori: Skrivare
Inlagt: 2003-05-30
Läst: 1014
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel visar hur du kan spara ned en QuickReport till en stream. Kan vara användbart i vissa lägen. 
Kod
uses QRPrntr;

procedure SaveQuickReportToStream(AQuickReport: TQuickRep; AStream: TStream);
var
 PL: TQRPageList;
 I: Integer;
begin
 PL := nil;
 try
  PL := TQRPageList.Create;
  PL.Stream := TQRStream.Create(100000);
  AQuickReport.Prepare;
  PL.LockList;
  try
   for I := 1 to AQuickReport.QRPrinter.PageCount do
    PL.AddPage(AQuickReport.QRPrinter.GetPage(I));
   PL.Finish;
  finally
   PL.UnlockList;
  end;
  PL.Stream.SaveToStream(AStream);
 finally
  FreeAndNil(PL);
 end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 stream: TFileStream;
begin
 stream := TFileStream.Create('c:\quickreport.dat', fmCreate);
 QuickReportToStream(QuickRep1, stream);
 stream.Free;
end;


 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -