- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Sidstorlek och marginaler Kategori: Skrivare
Inlagt: 2002-12-04
Läst: 968
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Dessa funktioner ställer in marginaler, sidstorlek etc. för dina utskrifter. 
Kod
function GetPageWidth: Integer;
begin
 Result := GetDeviceCaps(Printer.Handle, PHYSICALWIDTH)
end;

function GetPageHeight: Integer;
begin
 Result := GetDeviceCaps(Printer.Handle, PHYSICALHEIGHT)
end;

function GetPageOffsetLeft: Integer;
begin
 Result := GetDeviceCaps(Printer.Handle, PHYSICALOFFSETX)
end;

function GetPageOffsetRight: Integer;
begin
 Result := GetPageWidth - GetPageOffsetLeft - GetDeviceCaps(Printer.Handle, HORZRES)
end;

function GetPageOffsetTop: Integer;
begin
 Result := GetDeviceCaps(Printer.Handle, PHYSICALOFFSETY)
end;

function GetPageOffsetBottom: Integer;
begin
 Result := GetPageHeight - GetPageOffsetTop - GetDeviceCaps(Printer.Handle, VERTRES)
end;

function GetPixelsPerInchX: Integer;
begin
 Result := GetDeviceCaps(Printer.Handle, LOGPIXELSX)
end;

function GetPixelsPerInchY: Integer;
begin
 Result := GetDeviceCaps(Printer.Handle, LOGPIXELSY)
end;

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -