- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Lösen ords program Kategori: Blandat
Inlagt: 2002-11-20
Läst: 1547
Inlagt av: Neo
Beskrivning
Till lösenords program 
Kod
Lägg in koden på en Button... Du behöver en edit och en button
du kan göra sama ska med flera buttons...
Koden är:


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
if Edit1.Text = ('Lösenordet') then
ShowMessage ('Du lyckades med att skriva in rätt lösenord!')
else
ShowMessage ('Du skrev tyvärr in fel lösenord försök igen.')
end;
 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -