- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Använda Null för att presentera resultat av dålig division Kategori: Blandat
Inlagt: 2007-04-29
Läst: 1492
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Med detta exempel kan du fånga upp fel som blir (vid t ex division med 0) så att användaren inte får systemfelmeddelande på skärmen.
Kod
var 
 Answer : Variant; 
 
begin 
 Answer := Divide(4,2); 
 
 // Show the result of this division 
 if Answer = Null  
 then ShowMessage('4 / 2 = Invalid') 
 else ShowMessage('4 / 2 = '+IntToStr(Answer)); 
 
 Answer := Divide(4,0); 
 
 // Show the result of this division 
 if Answer = Null  
 then ShowMessage('4 / 0 = Invalid') 
 else ShowMessage('4 / 0 = '+IntToStr(Answer)); 
 
end; 
 
function TForm1.Divide(Dividend, Divisor: Integer) : Variant; 
begin 
 // Try to divide the Dividend by the Divisor 
 try 
  Result := Dividend div Divisor; 
 except 
  Result := Null ;  // Assign Null if the division threw an error 
 end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -