- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skrivarinställningar Kategori: Skrivare
Inlagt: 2006-12-28
Läst: 998
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Här kommer ett gäng funktioner med olika inställningar för din skrivare.
Kod
function GetPageWidth: Integer; 
begin 
 Result := GetDeviceCaps(Printer.Handle, PHYSICALWIDTH) 
end; 
 
function GetPageHeight: Integer; 
begin 
 Result := GetDeviceCaps(Printer.Handle, PHYSICALHEIGHT) 
end; 
 
function GetPageOffsetLeft: Integer; 
begin 
 Result := GetDeviceCaps(Printer.Handle, PHYSICALOFFSETX) 
end; 
 
function GetPageOffsetRight: Integer; 
begin 
 Result := GetPageWidth - GetPageOffsetLeft - GetDeviceCaps(Printer.Handle, HORZRES) 
end; 
 
function GetPageOffsetTop: Integer; 
begin 
 Result := GetDeviceCaps(Printer.Handle, PHYSICALOFFSETY) 
end; 
 
function GetPageOffsetBottom: Integer; 
begin 
 Result := GetPageHeight - GetPageOffsetTop - GetDeviceCaps(Printer.Handle, VERTRES) 
end; 
 
function GetPixelsPerInchX: Integer; 
begin 
 Result := GetDeviceCaps(Printer.Handle, LOGPIXELSX) 
end; 
 
function GetPixelsPerInchY: Integer; 
begin 
 Result := GetDeviceCaps(Printer.Handle, LOGPIXELSY) 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -